معرفی تیم اجرایی کدافزار

محمدرضا علی پور حقیقی فریدون مرادی سميرا روزبهاني آزاده اميران

محمدرضا علی پور حقیقی

مدیر عامل و مدیر مسئول سایت کَدافزار

09122850827

فريدون مرادی

قائم مقام مدیر عامل و مدیر مسئول

سایت کَدافزار  09124441460

سميرا روزبهانی

مدیرفناوری اطلاعات سايت کَدافزار

09120577458

آزاده اميران

مدیر آموزش و جانشین مدیر روابط عمومی کَدافزار

09357806045

                                  نیلوفر علی پور حقیقی علیرضا حسام طینت  
 

نیلوفر علی پور حقیقی

مسئول تبلیغات و شبکه های اجتماعی سایت کَدافزار

علیرضا حسام طینت

حسابدار شرکت کَدافزار

09127080208

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده توسط: مدیر سایت
تاریخ: 1396-01-15
Google Analytics Alternative