آموزش ماشینکاری – فرزکاری دو و نیم و سه محور در کتیا | مجید میرزایی

600,000 تومان

 بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده

آموزش کتیا – ماشینکاری فرز دو و نیم و سه محور

مدرس: مهندس مجید میرزایی

زمان آموزش: 13:07:00 ساعت

بسته پیش رو، بسته آموزش کتیا مبحث ماشینکاری فرز دو و نیم و سه محور با تدریس مهندس مجید میرزایی می باشد.

سرفصل بسته آموزش جامع محیط ماشینکاری(فرزکاری) در کتیا

 • آشنایی و معرفی محیط های مختلف تنظیمات و روش کلی برای شروع ماشین کاری یک قطعه
 • آموزش عملیات ماشین کاری کف تراشی با ابزار Facing
 • آموزش عملیات ماشین کاری حفره تراشی با ابزار Pocketing
 • آموزش عملیات ماشین کاری برای سطوح جانبی با استفاده از ابزار Profile Contouring
 • آموزش عملیات ماشین کاری در امتداد مسیر منحنی شکل روی قطعه کار با ابزار Curve Following
 • آموزش عملیات ماشین کاری برای ایجاد شیار بر روی قطعه کار با ابزار Groove Milling
 • آموزش عملیات ماشین کاری Prismatic
 • آموزش عملیات ماشین کاری با ابزار Roughing -آموزش عملیات ماشینکاری براده برداری(جارو کردن) قطعه کار با ابزار Sweeping
 • آموزش عملیات ماشین کاری دیواره های شیبدار قطعه کار با استفاده از ابزار Z-Level
 • آموزش عملیات ماشین کاری روی سطوح افقی قطعه کار با استفاده از ابزار Spiral Milling
 • آموزش عملیات ماشین کاری پرداخت سطوح قطعه کار با استفاده از ابزار Advanced Finishing
 • آموزش عملیات ماشین کاری مجدد روی قطعه کار با استفاده از ابزار Rework Area
 • آموزش عملیات ماشین کاری در امتداد مسیرهای پیچیده قطعه کار با استفاده از ابزار Contour-Driven
 • آموزش عملیات ماشین کاری با استفاده از ابزارهای 1-Machining/Slope Area 2-Pencil 3-Isoparametric Machining
 • نحوه استخراج و ویرایش فایل های جی کد G-Code و نحوه نصب و اجرای نرم افزار سیمکو CIMCO

فیلم آموزشی 1:

آشنایی و معرفی محیط های مختلف ماشینکاری، تنظیمات و روش های کلی برای شروع ماشینکاری یک قطعه در نرم افزار کتیا

1- محیط Lathe Machining:

استفاده از این محیط برای انجام عملیات تراشکاری قطعات پیچیده توصیه می گردد. عملیات شیارزنی،روتراشی، رزوه زنی و غیره را می توان در این محیط برنامه نویسی کرد.

2- محیط Prismatic Machining:

از این محیط برای انجام عملیات فرزکاری دو نیم محور استفاده می شود. این محیط برای ماشینکاری و سوراخ کاری قطعاتی که شکل هندسی سادهای دارند انتخاب می شود. مانند: ابزارهای کف تراش

3- محیط Surface Machining:

این محیط مخصوص انجام عملیات ماشین کاری با ماشین سه محور است. از این رو قطعاتی که دارای شکل هندسی پیچیده و سطوح منحنی شکل دارند از این محیط می توان استفاده کرد.

4- محیط Advanced Machining:

این محیط به طور کامل ابزار های محیط Prismatic Machining و Surface Machining نیز داراست و برای ماشین کاری پیشرفته پنج محور و چند محور امکان پذیر است.

5- محیط NC Manufacturing:

در این محیط می توان مسیر حرکت کلیه عملیات ماشین کاری بر روی قطعات را به صورت گرافیکی مشاهده نمود.

6- محیط STL Rapid Prototyping:

در این محیط می توان قطعاتی که به دلیل داشتن شکل هندسی پیچیده از طریق ابر نقاط بدست می آید را ماشین کاری کرد.

 

 

مراحل کلی آماده سازی قطعه کار برای شروع ماشینکاری:

گام اول: روش تهیۀ بلوک خام (Rough Stock): پیش از آغاز عملیات ماشین کاری روی هر قطعه، ابتدا باید در محیط ماشینکاری، بلوک خام به دو روش دستی و خودکار متناسب با آن قطعه تعریف شود. بلوک خام قطعه ای است با شکل ظاهری ساده که متناسب با قطعه کار ابعاد گذاری می شود.

گام دوم: انتخاب مناسب یکی از محیط های ماشین کاری: هر قطعه کار باید با توجه به شکل ظاهری و هندسی ابعادی وارد یکی از محیط های مناسب ماشینکاری شود. محیط های ماشین کاری عبارت اند از: Lathe Machining، Prismatic Machining، Surface Machining، Advanced Machining، NC Manufacturing، STL Rapid Prototyping

گام سوم: انجام تنظیمات لازم برای هر یک از محیط های ماشینکاری (Part Operation): با توجه به تنظیم کردن محیط، تنظیمات مربوط به این پنجره شامل انتخاب ماشین،انتخاب مبدأ مختصات،انتخاب قطعه کار و غیره.

گام چهارم: انجام عملیاتماشینکاری بر روی قطعه و شبیه سازی: هر قطعه باید پس از تنظیمات هرابزار روی آن، به طور معمول عملیات براده برداری،کف تراشی،رزوه زنی، شیارزنی و غیره به کمک محیط مربوط شبیه سازی شود.

گام پنجم: آنالیز سطوح قطعه پس از عملیات ماشین کاری: بررسی کلی قطعه از نظر کیفیت و دقت عملیات ماشین کاری قبل از خروجی گرفتن برای ماشین CNC تا در صورت وجود هر نوع اضافه بار یا خطا روی قطعه اصلاح گردد.

گام ششم: خروجی جی کد(G-code): آخرین مرحله پس از اتمام مراحل بررسی و آنالیز قطعه، خروجی نهایی Gکد از نرم افزار گرفته می شود، و قطعه مورد نظر توسط دستگاه CNCتولید می گردد.

 

فیلم آموزشی 2:

آموزش عملیات ماشینکاری کف تراشی با ابزار Facing

۱- مقدمه ای بر مراحل ماشین کاری یک قطعه در نرم افزار کتیا

۲- همراه با فایل های ضمیمه این آموزش

تنظیمات مربوط به پنج زبانه استاندارد نوار ابزار Facing

زبانه Strategy: تنظیمات مربوط به نوع حرکت و جهت حرکت ابزار برشی انجام می شود.

زبانه Geometry: تنظیمات مربوط به تغییرات پارامترهای ابعادی و شناختن نوع ماشینکاری

زبانه Tools: تنظیمات مناسب ابزار برای انجام عملیات ماشینکاری مناسب و تغییرات ابعادی آن

زبانه Feedrate & Spindle Speed: تنظیمات مربوط به سرعت و مقدار پیشروی ابزار به موضوع ماشین کاری

زبانهMacro: تنظیمات مربوط به نحوه نوع حرکت ابزار زمانی که ابزار با قطعه کار درگیر نیست.

سه حالت مختلف ابزار در قسمت Tool Path Style

زبانه Machining : تنظیمات لازم چهار حالت مختلف عبور ابزار از قسمت های مختلف قطعه، دو جهت مختلف عمل براده برداری

زبانه Radial : تنظیمات لازم برای حالت چگونگی عمل براده برداری، سه حالت مختلف برای فاصله بین پاس های ماشین کاری در راستای شعاعی

زبانه Axial : تنظیمات سه حالت مربوط به حرکت ابزار در راستای محوری

زبانه Finishing : تنظیمات مربوط به سطح ماشین کاری و کف تراشی

 

 

زبانه HSM : برای استفاده در زمانی که عملیات ماشین کاری با سرعت برشی بالایی در حال انجام است

زبانه Tools : در این زبانه می توان با توجه به نوع ماشین کاری، ابزارهای مناسب را انتخاب و پارامترهای آن را تغییر داد.

زبانه Feedrate & Spindle Speed : تنظیمات مربوط به مقدار پیشروی ابزار را به چهار حالت مختلف تعریف کنیم.

زبانه Macro : این تنظیمات مربوط به نحوه حرکت ابزار در زمانی که با قطعه کار درگیر نیست را می توان به حالت های مختلف تنظیم کرد.

مجموعه عملیات سوراخ کاری با ابزارهای Drilling

 

 

فیلم آموزشی 3 و 4 :

1-آموزش و معرفی عملیات ماشینکاری حفره تراشی با ابزار Pocketing

2-آموزش و معرفی عملیات ماشینکاری برای سطوح جانبی با استفاده از ابزار Profile Contouring

1-انجام عملیات ماشین کاری با ابزار Pocketing:

از این ابزار میتوان برای حفره تراشی قطعه کار استفاده کرد. این ابزار نیز دارای پنج زبانه استاندارد عملیات ماشین کاری است.

زبانه Geometry: تنظیمات مربوط به قسمتی که می خواهیم عملیات حفره تراشی انجام شود که بستگی به شکل حفره میتوان آن را به دو حالت Open Pocket و Close Pocket در پنجره ناحیه حساس انتخاب کرد.

انتخاب مربوط به سطح بالایی قطعه کار Top Plane و انتخاب مربوط به سطح کف قطعه کار Bottom Plane در پنجره ناحیه حساس.

Island: ناحیه در پنجره حساس وجود دارد قسمتی از کف حفره که قصد انجام عملیات ماشین کاری را نداریم انتخاب می شود.

Check Element: انتخاب قسمت هایی از قطعه که نمی خواهیم ابزار با آن ها برخورد داشته باشد.

Start Point: انتخاب نقطه شروع ماشین کاری برای ابزار که میتوان آن را به دو حالت Inside و Outside تنظیم نمود.

Offset on Boundary: تعیین فاصله مجاز برای ابزار نسبت به لبه های قطعه کار.

Offset on Contour: تعیین فاصله مجاز برای ابزار نسب به انتخاب کانتور های قطعه کار.

Offset on Bottom: تعیین فاصله مجازبرای ابزار نسبت به سطح کف حفره قطعه کار.

Offset on Top: تعیین فاصله مجاز برای ابزار نسبت به سطح روی حفره قطعه کار.

Offset on Check: تعیین فاصله مجاز برای ابزار نسبت به قسمت هایی از قطعه که قرار نیست ابزار با آنها برخورد داشته باشد.

زبانه Strategy: تنظیمات مربوط به هشت حالات مختلف استراتژی حرکتی ابزار انتخاب میشود.

Tool Path Style: هشت حالت انتخاب برای نحوه حرکت ابزار که شامل:

Inward helical: حرکت ابزار بصورت مارپیچ رو به داخل.

Outward helical: حرکت ابزار بصور مارپیچ رو به خارج.

Concentric: حرکت ابزار بصورت دوایر هم مرکز.

Back and forth: حرکت ابزار بصورت رفت و برگشت.

Outward spiral morphing: حرکت ابزار بصورت مارپیچ لایه ای رو به خارج حفره.

Inward spiral morphing: حرکت ابزار بصورت مارپیچ لایه ای رو به داخل حفره.

Offset on part way: حرکت ابزار بصورت یک جهت در امتداد دیوارهای حفره.

Offset on part zig zag: حرکت ابزار بصورت زیگزاگ.

زبانه Tools: تنظیمات مربوط به پارامترهای انتخاب مناسب ابزار ماشین کاری برای عملیات حفره تراشی قطعه کار.

زبانه Feedrate & Spindle Speed: تنظیمات مربوط به پارامترهای سرعت دورانی ابزار در هنگام عملیات باربرداری از قطعه کار.

زبانه Macro: تنظیمات مربوط به پارامترهای نحوه ورود و خروج ابزار در هنگام ماشین کاری که در قسمت Mode میتوان انتخاب کرد.

 

2-انجام عملیات ماشین کاری با ابزار Profile Contouring:

با استفاده از این ابزار میتوان سطوح جانبی و عمود بر صفحه تخت قطعه کار را ماشین کاری کرد.

زبانه Geometry: انتخاب گزینه Top Plane در پنجره ناحیه حساس و سپس انتخاب سطح بالایی قطعه کار و انتخاب گزینه Bottom Plane در پنجره ناحیه حساس و سپس انتخاب سطح زیر قطعه کار.

زبانه Strategy: تنظیمات مربوط به حالات مختلف چگونگی حرکت ابزار در هنگام ماشین کاری.

Tool Path Style: شامل سه نوع مختلف حرکت ابزار:

Zig zag: حرکت ابزار بصورت رفت و برگشتی.

One way: حرکت ابزار بصورت یک جهت.

Helix: حرکت ابزار بصورت عمودی به سمت پایین قطعه کار.

زبانه Tools: تنظیمات مربوط به پارامترهای انتخاب ابزار برای عملیات ماشین کاری.

زبانه Feedrate & Spindle Speed: تنظیمات مربوط به پارامترهای سرعت دورانی ابزار در هنگام عملیات ماشین کاری.

زبانه Macro: تنظیمات مربوط به پارامترهای نحوه ورود و خروج ابزار در هنگام ماشین کاری که در قسمت Mode میتوان انتخاب کرد.

 

 

فیلم آموزشی 5:

1-آموزش و معرفی عملیات ماشین کاری در امتداد مسیر منحنی شکل روی قطعه کار با ابزار Curve Following

2-آموزش و معرفی عملیات ماشین کاری برای ایجاد شیار بر روی قطعه کار با ابزار Groove Milling

 

1- عملیات ماشین کاری با ابزار Curve Following:

با استفاده از این ابزار میتوان دیواره های قسمت منحنی شکل قطعه کار را ماشین کاری کرد.

زبانه Geometry: تنظیمات مربوط به پارامترهای انتخاب محدوده ماشین کاری که به شکل یک منحنی در ناحیه حساس انتخاب میشود.

زبانه Strategy: تنظیمات مربوط به پارامترهای نحوه حرکت و جابه جایی ابزار که در بخش Tool Path Style به دو صورت زیگ زاگ یا یک جهته انتخاب میشود.

زبانه Tools: تنظیمات مربوط به پارامترهای اتنخاب نوع ابزار مناسب با توجه به نوع ماشین کاری.

زبانه Feedrate & Spindle Speed: تنظیمات مربوط به پارامترهای سرعت دوران اسپیندل و مقدار پیشروی ابزار در عملیات ماشین کاری که شامل:

Approach: تنظیمات سرعت ابزار در هنگام نزدیک شدن به قطعه کار.

Retract: تنظیمات سرعت ابزار در هنگام دور شدن از قطعه کار.

Finishing: تنظیمات سرعت حرکت ابزار در هنگام پرداخت سطوح قطعه کار.

زبانه Macro: تنظیمات مربوط به پارامترهای نحوه حرکت ابزار در مواقعی که با قطعه کار درگیر نیست که در بخش Macro Management میتوان آنها را تنظیم کرد:

Approach: چگونگی نزدیک شدن ابزار به قطعه کار.

Retract: چگونگی دور شدن ابزار از قطعه کار.

Linking Retract: چگونگی دور شدن ابزار بین دو ناحیه ماشین کاری.

Linking Approach: چگونگی نزدیک شدن ابزار بین دو ناحیه ماشین کاری.

سربرگ Definition: انواع حالات حرکت ابزار انتخاب میشود که شامل:

None: در نظر نگرفتن Macro

Build by user: ایجاد یک مسیر دلخواه توسط کاربر.

Horizontal horizontal axial: ابتدا حرکت در راستای محوری ابزار و سپس حرکت در راستای افقی .

Axial: حرکت در راستای محوری ابزار.

Ramping: حرکت به شکل دایروی و شیبدار با تعریف اندازه زاویه.

 

2-عملیات ماشین کاری با ابزار Groove Milling:

از این ابزار برای ایجاد شیار بر روی دیواره های قطعه کار استفاده میشود.

زبانه Geometry: تنظیمات مربوط به پارامترهای انتخاب محدوده ماشین کاری بر روی دیواره های قطعه کار در ناحیه حساس انتخاب میشود.

Offset on Top: تعیین فاصله مجاز ابزار نسبت به سطح روی دیواره قطعه کار.

Offset on Check: تعیین فاصله مجاز نسبت به محدودهایی که نمیخواهیم ماشین کاری شود.

زبانه Strategy: تنظیمات مربوط به پارامترهای نحوه حرکت و جابه جایی ابزار که در بخش Tool Path Style به دو صورت زیگ زاگ یا یک جهته انتخاب میشود.

زبانه Tools: تنظیمات مربوط به پارامترهای اتنخاب نوع ابزار مناسب با توجه به نوع ماشین کاری.

زبانه Feedrate & Spindle Speed: تنظیمات مربوط به پارامترهای سرعت دوران اسپیندل و مقدار پیشروی ابزار در عملیات ماشین کاری که شامل:

Approach: تنظیمات سرعت ابزار در هنگام نزدیک شدن به قطعه کار.

Retract: تنظیمات سرعت ابزار در هنگام دور شدن از قطعه کار.

Finishing: تنظیمات سرعت حرکت ابزار در هنگام پرداخت سطوح قطعه کار.

زبانه Macro: تنظیمات مربوط به پارامترهای نحوه حرکت ابزار در مواقعی که با قطعه کار درگیر نیست که در بخش Macro Management میتوان آنها را تنظیم کرد:

Approach: چگونگی نزدیک شدن ابزار به قطعه کار.

Retract: چگونگی دور شدن ابزار از قطعه کار.

Linking Retract: چگونگی دور شدن ابزار بین دو ناحیه ماشین کاری.

Linking Approach: چگونگی نزدیک شدن ابزار بین دو ناحیه ماشین کاری.

سربرگ Definition: انواع حالات حرکت ابزار انتخاب میشود که شامل:

None: در نظر نگرفتن Macro

Build by user: ایجاد یک مسیر دلخواه توسط کاربر.

Horizontal horizontal axial: ابتدا حرکت در راستای محوری ابزار و سپس حرکت در راستای افقی .

Axial: حرکت در راستای محوری ابزار.

Circular horizontal axial: ابتدا یک حرکت کمانی ابزار در راستای افقی و سپس یک حرکت مستقیم در راستای افقی و در آخر یک حرکت در راستای محوری ابزار.

 

فیلم آموزشی 6:

آموزش و معرفی انواع عملیات سوراخ کاری و رزوه زنی با مجموعه ابزارهای Drilling

انجام عملیات سوراخ کاری و رزوه زنی روی سطح قطعه کار با مجموعه ابزارهای Drilling:

ابزارDrilling: برای انجام عملیات سوراخ کاری به کمک انواع مته های استاندارد استفاده میشود.

ابزارSpot Drilling: برای انجام عملیات سنبه نشان قبل از انجام سوراخ کاری (مته مرغک) انجام میشود.

ابزار Drilling Dwell Delay: برای انجام عملیات سوراخ کاری با یک تاخیر شروع تا سوراخ کاری بعدی استفاده میشود.

ابزار Drilling Deep Hole: برای انجام عملیات سوراخ کاری عمیق استفاده میشود.

ابزار Drilling Break Chips: برای انجام عملیات سوراخ کاری مواد سخت استفاده میشود.

ابزار Tapping: برای انجام روزه زنی روی دیواره سوراخ استفاده میشود.

ابزار Reverse Threading: برای انجام روزه زنی چپ گردی روی دیواره سوراخ استفاده میشود.

ابزار Thread Without Tap Head: برای انجام رزوه زنی در سوراخ های بزرگ استفاده میشود.

ابزار Boring: از این ابزار برای صاف کردن دیواره سوراخ استفاده میشود.

ابزار Boring and Chamfering: برای انجام عملیات پخ زد سر سوراخ استفاده میشود.

ابزار Boring Spindle Stop: از این ابزار برای صاف کردن دیواره سوراخ با کمی تاخیر استفاده میشود.

ابزار Reaming: برای انجام عملیات پرداخت سطوح زبر و خشن (برقو) استفاده میشود.

ابزار Counter Boring: برای ایجاد عملیات سوراخ کاری سطح قطر بزرگی دارند استفاده میشود.

ابزار Counter Sinking: برای ایجاد عملیات سوراخ کاری که سطح مخروطی دارند استفاده میشود.

ابزار Chamfering Two Side: برای ایجاد پخ زدن در دو طرف سوراخ استفاده میشود.

ابزار Back Boring: از این ابزار برای صاف کردن دیواره سوراخ از پایین به بالا استفاده میشود.

ابزار T-slotting: از این ابزار برای ایجاد شیار درداخل قطعه استفاده میشود.

ابزار Circular Milling: از این ابزار برای ایجاده سوراخ با قطره بزرگ به شکل مارپیچ استفاده میشود.

ابزار Thread Milling: از این ابزار برای ایجاده رزوه و سوراخ کاری استفاده میشود.

در تمامی ابزار های سوراخ کاری معرفی شده در قسمت بالا دارای پنج زبانه استاندارد میباشند،که باتوجه به نوع عملیات انتخاب شده شرح کلی این زبانه ها بصورت زیر میباشند:

زبانه Geometry: ابتدا انتخاب خط افقی در پنجره ناحیه حساس و سپس معرفی سطح بالایی قطعه کار.

زبانه Strategy: انتخاب نوع حرکت ابزار در هنگام سوراخ کاری.

زبانه Tools: تنظیمات مربوط به پارامترهای انتخاب ابزار مناسب سوراخ کاری.

زبانه Feedrate & Spindle Speed: تنظیمات مربوط به پارامترهای سرعت دورانی ابزار هنگام سوراخ کاری قطعه کار.

زبانه Macro: تنظیمات مربوط به پارامترهای ورود و خروج ابزار باتوجه به نوع سوراخ کاری.

فیلم آموزشی 7:

عملیات ماشین کاری با ابزار Roughing

اولین مرحله ای که در انجام عملیات ماشینکاری برای بدست آمدن شکل قطعه کار از بلوک خام است، عملیات خشن تراشی است.

این مرحله نیز شامل پنج زبانه استاندارد است:

1- زبانه Geometry: معرفی بلوک خام، قطعه، سطوح تحت ماشین کاری در پنجره ناحیه حساس. این زبانه شامل:

Rough stock: انتخاب بلوک خام.

Part: انتخاب قطعه کار.

Imposed: انتخاب سطحی که ماشین کاری انجام شود.

Limiting Contour: انجام عملیات ماشین کاری در ناحیه بسته یا دلخواه.

Check:ناحیه ای از قطعه که نباید ماشین کاری انجام شود.

Safety plane: کنترل حرکت ابزار در راستای محور Y میتوان محدود کرد.

Top: انتخاب بالاترین سطح برای شروع ماشین کاری.

Bottom: انتخاب پایین ترین سطح برای پایان عملیات ماشین کاری.

Zone order: انتخاب نواحی خاص برای عملیات ماشین کاری.

Area to avoid: ناحیه یا سطحی را که نباید ماشین کاری انجام شود.

Offset on part: تعیین فاصله برای نزدیک شدن ابزار به سطح قطعه کار.

Offset on check: تعیین حداقل فاصله مجاز ابزار نسبت به سطوح check است.

Position: وضعیت مکانی ابزار در سه حالت تعیین میشود. (Inside. Outside. On)

Offset: محدود کردن حرکت ابزار وابسته به دو گزینه Inside و Outside.

Minimum thickness to machine: تعریف حداقل ضخامت برای باربرداری را مشخص میکند.

Limit Definition: تعیین محدودیت حرکت ابزار نسبت به بلوک خام.

Force Replay: برای مناطق باقیمانده عملیات خشن تراشی بصورت مجدد انجام میشود.

2- زبانه Machining: انتخاب حالات چگونگی حرکت ابزار برسی میشود.

Machining mode: نوع عملیات ماشین کاری تعیین میشود که شامل By Plane و By Area است.

Tool path style: انتخاب استراتژی حرکتی ابزار با توجه به شکل قطعه کار بکار برده میشود.

3- زبانه Radial: حرکت ابزار در راستای شعاعی تنظیم میگردد.

Stepover: فاصله بین دو پاس متوالی در راستای شعاعی درحین عملیات ماشین کاری انجام میشود که درای 4 حالت زیر است:

Overlap ratio، Overlap length، Stepover ratio، Stepover length

4- زبانه Axial: تعیین میزان باربرداری در راستای محور ابزار در حالت های ثابت و متغییر.

Maximum cut depth: بیشترین مقدار تعیین شده برای باربرداری.

Variable cut depth: امکان باربرداری با عمق متغییر.

Distance from top: تعیین مقدار فاصله از سطح بالای حفره محاسبه میشود.

Max. cut depth: مشخص کردن محدوده برای عمق باربرداری تعیین میشود.

5- زبانه Zone: در این زبانه میتوان قسمت های مختلفی از سطح را که نمیتوان ماشین کاری انجام داد، از روند ماشین کاری خارج کرد.

که شامل دو گزینه: Small pas filter و Pocket filter

زبانه Bottom: برای ماشین کاری سطوح افقی استفاده میشود.

Automatic horizontal areas detection: فعال کردن این گزینه باعث باربرداری سطوح تخت میشود.

Same offset on bottom as on part: فعال کردن این گزینه باعث ماشین کاری سطوح تخت افقی میشود.

Offset on areas: با فعال کردن این گزینه میتوان سایر سطوح تخت و افقی با ضخامت های مختلف باربرداری را انجام داد.

زبانه HSM: با فعال کردن این گزینه میتوان ماشین کاری را با سرعت بالا انجام داد.

زبانه Tools: در این زبانه میتوان ابزار مناسب را باتوجه به شکل مناسب سطح و قطعه در نظر گرفت.

زبانه Feedrate & Spindle speed: در این زبانه میتوان با توجه به جنس قطعه کار پارامترهای این قسمت را تنظیم کرد.

زبانه Macro: در این زبانه میتوان چندین حالات مختلف حرکت ابزار را هنگام شروع و پایان ماشین کاری برنامه ریزی کرد.

 

فیلم آموزشی 8:

آموزش عملیات ماشین کاری کف تراشی با ابزار Facing

سه حالت مختلف ابزار در قسمت Tool Path Style

زبانه Machining : تنظیمات لازم چهار حالت مختلف عبور ابزار از قسمت های مختلف قطعه، دو جهت مختلف عمل براده برداری

زبانه Radial : تنظیمات لازم برای حالت چگونگی عمل براده برداری، سه حالت مختلف برای فاصله بین پاس های ماشین کاری در راستای شعاعی

زبانه Axial : تنظیمات سه حالت مربوط به حرکت ابزار در راستای محوری

زبانه Finishing : تنظیمات مربوط به سطح ماشین کاری و کف تراشی

زبانه HSM : برای استفاده در زمانی که عملیات ماشین کاری با سرعت برشی بالایی در حال انجام است

زبانه Tools : در این زبانه می توان با توجه به نوع ماشین کاری ابزارهای مناسب را انتخاب و پارامترهای آن را تغییر داد

زبانه Feedrate & Spindle Speed : تنظیمات مربوط به مقدار پیشروی ابزار را به چهار حالت مختلف تعریف کنیم

زبانه Macro : این تنظیمات مربوط به نحوه حرکت ابزار در زمانی که با قطعه کار درگیر نیست را می توان به حالت های مختلف تنظیم کرد.

مجوعه عملیات سوراخ کاری با ابزارهای Drilling

 

فیلم آموزشی 9:

آموزش و معرفی عملیات ماشین کاری براده برداری(جارو کردن) قطعه کار با ابزار Sweeping

آموزش و معرفی عملیات ماشین کاری دیواره های شیبدار قطعه کار با استفاده از ابزار Z-Level

آموزش و معرفی عملیات ماشین کاری روی سطوح افقی قطعه کار با استفاده از ابزار Spiral Milling

ابزار Sweeping: از این ابزار برای ماشین کاری حفره ها استفاده میشود.

Geometry: انتخاب مربوط به دو گزینه Start وEnd که برای محدود سازی ناحیه ماشین کاری استفاده میشود.

Strategy: تنظیمات مربوط به حرکت ابزار بصورت جارو کردن.

Machining: حالت های مختلف حرکت ابزار.

Radial: انتخاب حرکت شعاعی ابزار.

ابزار Z-Level: از این ابزار برای پرداخت سطوح دیواره های شیبدار استفاده میشود.

Geometry: انتخاب گزینه Limiting Contour تنظیمات مربوط offset on check و offset on part معرفی قسمت Imposed.

Strategy: تنظیمات مربوط به زبانه Machining که شامل تنظیمات Machining tolerance،Cutting mode،Machining mode،Pass overlap،Offset on tool path.

زبانه Axial : تنظیمات مربوط به فاصله بین پاس های ماشین کاری.

زبانه Zone : تنظیمات مربوط به دو گزینه Max. Horizental Slope وRemove Portions of pass in Undercut.

زبانه Tools: انتخاب ابزار مناسب برای ماشین کاری.

زبانه Feedrate & Spindle Speed:تنظیمات مربوط به پارامترهای سرعت دوران ابزار در عملیات ماشین کاری.

زبانه Macro: تنظیمات مربوط به دو گزینه Optimized و Along tool axis.

ابزار Spiral Milling: از این ابزار برای پرداخت سطوح دیوارهای افقی استفاده میشود.

زبانه Geometry: تنظیمات مربوط به انتخاب part و Limiting Contour.

زبانه Strategy: تنظیمات مربوط به حالات مختلف حرکت ابزار و انتخاب دو گزینه Tool path style و Horizontal zone selection.

زبانه Machining: تنظیمات مربوط به گزینه های Offset on contour و Helical movement و Reverse tool path.

زبانه Axial: تنظیمات مربوط به گزینه های مختلف: Multi Pass و Sequencing.

زبانه Zone: تنظیمات مربوط گزینه Max. Frontal Slope

 

فیلم آموزشی 10:

آموزش و معرفی عملیات ماشین کاری پرداخت سطوح قطعه کار با استفاده از ابزار Advanced Finishing

آموزش و معرفی عملیات ماشین کاری مجدد روی قطعه کار با استفاده از ابزار Rework Area

آموزش و معرفی عملیات ماشین کاری در امتداد مسیرهای پیچیده قطعه کار با استفاده از ابزار Contour-Driven

ابزار Advanced Finishing : از این دستور برای عملیات پرداخت انواع سطوح منحنی شکل و به دست آوردن سطوح صاف استفاده میشود.

تنظیمات مربوط به پنج زبانه استاندارد در نوار ابزار Advanced Finishing

Tools: انتخاب مناسب ابزار پرداخت کاری.

Geometry: انتخاب قسمت part، safety plan، Limiting Contour، Top، Bottom وCheck در قسمت ناحیه حساس مدل مجازی.

Strategy: انتخاب Machining tolerance و حالت Cutting mode در سربرگ Machining و تنظیمات مربوط به سربرگ Zone.

ابزار Rework Area : عملیات ماشین کاری مجدد به منظور براده برداری باقی مانده روی قطعه کار.

 

 

تنظیمات مربوط به سه زبانه Define، Edit، Operations

ابزار Contour-Driven: از این ابزار برای ماشین کاری روی مسیرهای منحنی شکل استفاده میشود.

Geometry: انتخاب قسمت part، safety plan، Limiting Contour، Top، Bottom ، Check و دو گزینه offset on part و offset on check در قسمت ناحیه حساس مدل مجازی.

Strategy : تنظیمات مربوط به سه نوع استراژی حرکت ابزار برسی میشود.

Radial: تنظیمات مربوط به حرکت شعاعی ابزار.

Tools: تنظیمات مربوط به انتخاب ابزار مناسب.

 

فیلم آموزشی 11:

انجام عملیات ماشین کاری با استفاده از ابزارهای

1-Machining/Slope Area

2-Pencil

3-Isoparametric Machining

4-نحوه استخراج و ویرایش فایل های جی کد و نحوه نصب و اجرای نرم افزار

 

1- معرفی و عملیات ماشین کاری با ابزارMachining/Slope Area: از این ابزار برای پرداخت سطوح شیبدار قطعه استفاده می شود.

زبانه Geometry: ابتدا انتخاب قسمت Part و محدوده ماشین کاری در پنجره ناحیه حساس و فعال کردن گزینه Slop Area .

زبانه Define: تنظیمات مربوط به نوار کرکره ای Offset Group، در قسمت Tools انتخاب ابزار مناسب و تنظیمات مربوط به پارامترهای ابزاریی، در قسمت Angle تنظیمات مربوط به درجه بندی سطح شیبدار قطعه از 0 تا 90 درجه.

زبانه Operation: در قسمت Insertion level معرفی سطوح شیبدار قطعه از نمودار درختی و وارد شدن عملیات ماشین کاری، تنظیمات مربوط به قسمت Assign Operation انتخاب نوع عملیات ماشین کاری در نوار کرکره ای.

 

2-معرفی و عملیات ماشین کاری با ابزار Pencil: با استفاده از این ابزار میتوان گوشه ها و کنج های تیز قطعه کار را ماشین کاری کرد.

زبانه Geometry: ابتدا انتخاب قسمت Part و محدوده ماشین کاری در پنجره ناحیه حساس و معرفی قطعه کار.

زبانه Strategy: شامل دو سربرگ Machining و Axial است. تنظیمات مربوط به سربرگ Machining و تنظیمات مربوط به سربرگ Axial :

Machining شامل گزینه های:

Machining tolerance: تنظیمات مربوط به دقت ماشین کاری.

Axial Strategy: تنظیمات مربوط به استراتژی راستای محوری حرکت ابزار ماشین کاری.

Axial direction: تنظیمات مربوط به راستای حرکتی ابزار ماشین کاری در سه وضعیت حرکتی up،Down،Either .

Minimum change length: تنظیمات مربوط به تغییر راستای حرکتی ابزار در هنگام باربرداری.

Radial Strategy: تنظیمات مربوط به استراتژی راستای شعاعی حرکت ابزار ماشین کاری.

Cutting mode: که دارای سه حالت حرکتی Climb،Conventional،Either است.

Minimum change length: تنظیمات مربوط به وضعیت برش ابزار.

Axial شامل گزینه های:

Multi-pass: تنظیمات مربوط میزان عمق باربرداری در راستای محوری ابزار به سه روش : Number of level and Maximum cut depth،

Number of level and total depth، Maximum cut depth and total depth.

Sequencing: تنظیمات مربوط به ترتیب مراحل ماشین کاری که شامل دو حالت: By Zone و By Level است

زبانه Tools: تنظیمات مربوط به انتخاب ابزار مناسب برای عملیات ماشین کاری.

 

3-معرفی و عملیات ماشین کاری با ابزار Isoparametric Machining: از این ابزار برای ماشین کاری سطوح قطعه کار که در راستای خطوط ایزوپارامتریک واقع شدند ماشین کاری میشود.

زبانه Geometry: تنظیمات مربوط به انتخاب قطعه کار(part) و محدوده ماشین کاری در پنجره ناحیه حساس.

زبانه Strategy: داری تنظیمات مربوط به سه سربرگ به نام های Machining،Radial،Tool Axis.

زبانه Tools: تنظیمات مربوط به انتخاب ابزار مناسب ماشین کاری.

زبانه Feedrate & Spindle Speed: تنظیمات مربوط به سرعت حرکتی ابزار در هنگام ماشین کاری باتوجه به جنس قطعه کار.

 

4-نحوه استخراج و ویرایش فایل های Gکد و نحوه نصب و اجرای نرم افزار CIMCO:

ابتدا به قسمت تنظیمات نرم افزار CATIA در سربرگ Tools قسمت Options، سپس در بخش تنظیمات مربوط به Machining در زبانه Output در بخش اول این زبانه در قسمت Post Processor and Controller Folder میتوان یکی از سه حالت استاندارد Cenit،IMS و ICAM را انتخاب کرد.

سپس از جعبه ابزار NC Output Management گزینه Generate NC code in Batch Mode را انتخاب میکنیم تا پنج زبانه باز شود.

در سربرگ NC Code درقسمت IMS Post-processor file در نوار کرکره ای فهرستی از واحدهای کنترل با استاندارد IMS در دسترس قرار دارد.

در زبانه اول In/Out در قسمت Resulting NC Data زبان های برنامه نویسی مختلف وجود دارد که در این قسمت NC Code انتخاب میشود تا خروجی G کدها تهیه شود.

 

توجه           توجه

قفل تک کاربره – تک سیستم

 

پس از تهیه محصول، راهنمای فعالسازی و لینک دانلود نرم افزار اسپات پلیر و همچنین لایسنس فعالسازی محصول

در منو “سفارش ها” و همچنین در منو “لایسنس ها” در حساب کاربری برای شما نمایش داده می شود.

جهت فعالسازی لایسنس و همچنین مشاهده آموزش برای بار اول نیاز به “اتصال به اینترنت” می باشد.

در صورت نیاز به “لایسنس دوم(مشمول هزینه مجدد)” با شماره 09120713118 در واتس آپ و تلگرام در ارتباط باشید .

 

کلیه محصولات فروشی به صورت مجازی ارائه شده اند و پس از خرید توسط کاربر، از قسمت “حساب کاربری من” قابل دستیابی هستند.

توجه: ارسال محصولات آموزشی به صورت فیزیکی و یا لینک دانلود امکان پذیر نمی باشد.

 

پشتیبانی فعالسازی و استفاده از محصولات “شش ماه تا یک سال” بعد از تاریخ خرید می باشد و پس از آن، کدافزار مسئولیتی در قبال فعالسازی و یا دسترسی به لینک ها نخواهد داشت (ممکن است این لینک ها تا مدتها باقی بماند ولی تضمین صد در صد وجود ندارد.)

پس بهتر است به محض خرید نسبت به فعالسازی محصولات خریداری شده خود اقدام فرمایید.

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش ماشینکاری – فرزکاری دو و نیم و سه محور در کتیا | مجید میرزایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

...

محصول به لیست شما اضافه شد.
"" محصول به لیست شما اضافه شد.نمایش سبد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش ماشینکاری – فرزکاری دو و نیم و سه محور در کتیا | مجید میرزایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *