آموزش تلرانس گذاری هندسی جامع | مسعود سلیمانی

1,000,000 تومان

 بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده

آموزش جامع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی

مدرس: مهندس مسعود سلیمانی

زمان آموزش: 12:00:00 ساعت

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی ( GD&T) یک زبان مهندسی مشترک بین تیم های طراحی، ساخت و کنترل می‌باشد که طراح خواسته های خود را مطابق استاندارد به کمک یکسری علائم بیان می‌کند…

بسته آموزش جامع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی که برای اولین بار به صورت فیلم آموزشی توسط کدافزار تهیه و در اختیار شما قرار داده شده است، به تفصیل به هدف استفاده از دانش GD&T و تعاریف و مفاهیم و بررسی بیش از 42 نقشه کاربردی پرداخته است که در ادامه سرفصل و خلاصه ای از آنچه در این پکیج گذشته، آمده است. این بسته آموزشی شامل تمامی تعاریف و مفاهیم در 8 بخش ( 12 ساعت) معادل 40 ساعت کلاس حضوری می‌باشد.

نمونه رایگان – آموزش اول

سرفصل های بسته آموزش جامع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی –  GD&T

– مقدمه

– تعاریف صنعت و استاندارد

– هدف استفاده از GD&T

– تعاریف تُلرانس، دقت، بُعد، بُعد اصلی، مبنا و تُلرانس ارفاقی (با ذکر مثال)

– دسته بندی تلرانس های هندسی

– تعدیل کننده ها ( Modifiers )

– مفاهیم تُلرانس های هندسی (شامل مفهوم پارامترهای دسته بندی شده با ذکر مثال)

– قوانین پایه

– مشخصه های محدود کننده، مبنا مشترک، صفحه مبنا، چارچوب مرجع

– مبنای اندازه دار در حالت های RFS ،MMC ،Virtual

– تحلیل شرایط حقیقی یا مجازی با ذکر مثال

– تغییرات استاندارد ISO 1101 به سال 2004 و 2012

– تغییرات استاندارد ASME Y 14.5 M به سال 2009

– بررسی و تحلیل نقشه ها

قسمت اول آموزش: تعاریف مهم و اولیه تلرانس گذاری هندسی و ابعادی GD&T

در این فیلم با تعاریف مهم و اولیه تلرانس گذاری هندسی و ابعادی قبل از شروع کار آشنا خواهید شد. مواردی همچون تعریف صنعت، استاندارد GD&T، مزایا و معایب آن و در ادامه تعریف تلرانس Tolerance، دقت Precision، بعد Dimension، بعد اصلی Basic Dimension، مبنا Datum، تلرانس ارفاقی Bonus Tolerance. همچنین استاندارد مدنظر آموزش که سه استاندارد ISO 1101 و ANSI Y14.5M و ASME Y14.5M هست را، مبنا قرار داده ایم .

دسته بندی تلرانس های هندسی و ابعادی

– تلرانس های فرم Form Tolerances

– تلرانس های جهت یابی Orientation Tolerances

– تلرانس های موقعیتی Location Tolerances

– تلرانس های دویدگی Run Out Tolerances

– تلرانس های پروفیل Profile Tolerances

و نکات مهم در خصوص هریک از دیگرسرقصل های این آموزش است.

تعدیل کننده ها (Modifiers) بصورت کامل و با یک مثال کامل،بصورت کاملا کاربردی بیان شده بطوری که در انتها با مفاهیم زیر آشنا خواهیم شد:

– حالت یا وضعیت حداکثر مواد Maximum Material Condition (MMC) M

– حالت یا وضعیت حداقل مواد Least Material Condition (LMC) L

– مستقل از اندازه Regardless of Feature Size (RFS) S

– خارج از منطقه تلرانسی Projected Tolerance Zone P

– حالت یا وضعیت قطری (Piameter (DIA ∅

به چه کسی طراح گفته میشود؟ به این سوال جواب داده خواهد شد و چهار عنصر مهم در طراحی بررسی و بیان می‌شود.

و با مثالی ساده و کاربردی تمام مطالب تا این مقطع ادامه پیدا خواهد کرد.

ادامه را ببینید و حرفه ای شوید

نمونه رایگان آموزش اول

قسمت دوم آموزش: تعریف باند تلرانس و اشکال هندسی

با یک مثال بحث ادامه پیدا خواهد کرد و علاوه بر روشن شدن بسیاری از مطالب عنوان شده، با “تعریف باند تلرانس”  و “اشکال باند تلرانس” هم آشنا خواهید شد.

شروع جدی بحث تلرانس ها با “مفاهیم تلرانس های هندسی” است.

اولین مورد “مفهوم مستقیمی” است که موشکافی خواهد شد و در تمام حالات بکار خواهد رفت و با مثال، نحوه کنترل مطالب عنوان خواهد شد.

اینکه “ساعت اندازه گیری” چیست؟

“گیج برو و نرو” چیست؟

دستگاه اسکن سه بعدی در کنترل چه کمکی میتواند بکند؟

و همچنین در رابطه با “گردی سنج و دستگاه سایه نگار” توضیح مفصل داده خواهد شد.

 

نمونه رایگان آموزش دوم

قسمت سوم آموزش: معرفی و نمایش دستگاه های مختلف اندازه گیری در مبحث تلرانس گذاری ابعادی و هندسی

در این فیلم دستگاه های اندازه گیری مختلف معرفی و نمایش داده می شود، مواردی همچون:

– پروفیل پروژکتور یا سایه نگار

– دستگاه اندازه گیری مختصاتی  (Coordinate Measuring Machine (CMM

– گردی سنج یا فرم تستر Form Tester

– ساعت اندازه گیری و پایه آن

– گونیای مویی

– فیلر

– میکروسکوپ

– دستگاه های اندازه گیری ابعادی Conturoscope

– زبری سنج Roughness tester

همچنین:

– تعریف و مفهوم “تختی سطوح” و اینکه تختی چیست؟ تختی کجا کاربرد دارد؟ بیان نکاتی در خصوص تختی سطوح همراه با مثال در حالت های مختلف

– روش” کنترل تختی با ساعت اندازه گیری” و“تختی سنج نوری (Optical Flat)” و بیان واحدهای سنجش تختی

– تعریف “دایره ای شکل بودن” و بیان نکاتی در خصوص ماکزیمم مواد و باند تلرانسی دایره ای شکل

روش کنترل دایره ای شکل با کمک ساعت اندازه گیری، کولیس، میکرومتر بُرگیج، گیج تکی تلرانس هندسی، دستگاه سه بُعدی (CMM)، دستگاه گردی سنج (Form tester) و دستگاه سایه نگار نوری (Profile Projector)

“استوانه ای بودن”و بیان مفهوم استوانه ای بودن و روش های اندازه گیری استوانه ای بودن همراه با نکات کاربردی خاص در خصوص استوانه ای بودن موضوعات

“تعامد”: اینکه تعامد بین چه اجرایی بیان می شود و چگونه قابل کنترل است و مقایسه هشت روش مختلف اعمال قید  تعامد، روش اعمال و کنترل تعامد برای قطعات نازک و ورق ها و همچمین روش کنترل تعامد برای قطعات دارای حجم. بیان خواهد شد ماکزیمم مواد در تعامد چه مفهومی دارد. باند تلرانسی در تعامد توضیح داده خواهد شد، در خصوص تعامد همه حالت ها با مثال و بصورت کاملا کاربردی کنترل و بررسی می شود

قاعده یا روش استفاده از مثلث قائم الزاویه و نحوه ایجاد آن بصورت کامل توضیح داده خواهد شد و از این روش می توان در کنترل تعامد سود جست .

“توازی”: اینکه توازی بین چه موضوعاتی می تواند باشد باند تلرانسی آن چگونه به دست می آید و روش کنترل آن با ساعت اندازه گیری چگونه است

“زاویه دار بودن”: زاویه دار کردن سطوح و یا محورها و خطوط با اعمال تلرانس

از موارد کاربردی است که در این مجموعه فیلم ها به آن پرداخته می شود و شما بصورت کاربردی و اصولی این مهم را فرا خواهید گرفت و با بیان مثال های متعدد درک خوبی از مفهوم زاویه دار بودن خواهید یافت .

نمونه رایگان آموزش سوم

قسمت چهارم آموزش: هم مرکزی و هم محوری در مبحث تلرانس گذاری هندسی و ابعادی

چه زمانی در انطباقات از هم محوری یا هم مرکزی استفاده می شود؟

روش کنترل هم مرکزی و یا هم محوری با ساعت اندازه گیری چگونه است؟

باند تلرانسی در هم محوری و هم مرکزی چیست؟

اگر ارتفاع عناصر کم باشد چگونه می توان قطعات را کنترل کرد؟

تفاوت استاندارد ASMI و ANSI با استاندارد ISO چیست؟ چه موقع از گیج برو و نرو برای کنترل هم مرکزی و یا هم محوری استفاده می شود؟

آیا می توان در هم محوری و هم مرکزی از حداکثر و حداقل مواد استفاده کرد؟

به تمام این سوالات در این فیلم پاسخ داده میشود و شما می توانید بصورت کاربردی با مثال های فراوانی که وجود دارد در کمترین زمان با مفهوم واقعی هم محوری و هم مرکزی آشنا شوید.

بیان هر سه حالت هم محوری و هم مرکزی از دیگر مواردی است که توضیح کامل داده می شود.

– موقعیت :

موقعیت می تواند برای نقطه، خط، محور و صفحه تعریف شود برای این منظور از چه مبناهایی باید استفاده شود و سه حالت ایجاد موقعیت چیست ؟

نمونه رایگان آموزش چهارم

قسمت پنجم آموزش: تقارن و روش اندازه گیری آن در بحث تلرانس گذاری هندسی و ابعادی

” تقارن و روش اندازه گیری آن “ به همراه مثال و نکات کاربردی

در این فیلم می آموزیم که چه زمانی از” تقارن “ استفاده کنیم . هر دو حالت تقارن و تفاوت های آن ها را خواهیم آموخت .نکته های کاربردی در خصوص تقارن را خواهید آموخت مواردی همچون :

اگر قطعه کار به صورت ورق باشد ، ماکزیمم مواد و باند تلرانسی چگونه باید باشد ؟

در ادامه چگونگی اندازه گیری تقارن با ساعت اندازه گیری ، گیج ، دستگاه سایه نگار نوری،دستگاه ابعاد برداری سه بعدی CMM ، و دیگر ابزار ها توضیح داده خواهد شد.

و اینکه اگر قطعه حجیم باشد تقارن چگونه اعمال می شود؟

نمونه رایگان آموزش پنجم

قسمت ششم آموزش: دویدگی جزئی و کلی، پروفیل خط، سطح و صفحه مبنا

“دویدگی جزیی”
ابتدا توضیح داده شده که دویدگی جزیی چیست ؟ در ادامه دو حالت دویدگی جزیی آموزش داده میشود و تفاوت های آنها بیان می شود.”دویدگی شعاعی و محوری” به خوبی تفکیک شده و با ذکر مثالی کاربردی این مهم آموزش داده شده است و همچنین نکاتی در خصوص ماکزیمم مواد و باند تلرانسی عنوان شده و سپس دویدگی جزیی توضیح داده شده .

“دویدگی کلی”
دویدگی کلی که یک “تلرانس هندسی مرکب” است با بیان مثال توضیح کامل داده شده و روش کنترل دویدگی بیان شده است.

به این پرسش پاسخ داده شده است که “دویدگی جزئی محوری” عینا با “دویدگی کلی محوری” یکی است، پس چه فرقی بین آنها وجود دارد ؟

“پروفیل خط “
بیان می شود که : به موجدار بودن یک خط انحناءدار بر روی سطح قطعه کار، پروفیل خط گفته می شود. نکات کاربردی در خصوص پروفیل خط بیان خواهد شد .

و همچنین بیان خواهد شد : برای حفظ کیفیت بیشتر، پروفیل خط چه باید کرد؟

” پروفیل سطح “
تعریف کامل پروفیل سطح و روش کنترل آن نیز بیان شده .

“صفحه مبنا” چیست و چگونه از آن استفاده می شود مطلبی دیگری است که آموزش داده می شود.

مشخصه های محدود کننده و اهمیت آن در حفظ کیفیت مطلب دیگری است که فراخواهید گرفت.

مطلبی در خصوص مبنای مشترک خواهد دید و چهار چوب مرجع یا مبنای سه صفحه ای – قانون 1و2و 3 حالت های مختلف درطراحی گیج تلرانس های هندسی  همراه با مثال و قوانین پایه از دیگر مطالبی که از آن لذت خواهید برد.

1- مبنای اندازه دار در حالت مستقل از(RFS) تحلیل شرایط حقیقی یا مجازی با ذکر مثال به همراه اندازه
2- مبنای اندازه دار در حالت حداکثر مواد ( MMC )
3- مبنای اندازه دار در حالت مجازی ( Virtual )
و کاربرد تعدیل کننده ها در نوع انطباقات مطالب جذاب دیگری است که شما خواهید آموخت.

قسمت هفتم آموزش: نقشه های استاندرد

در این فیلم به موارد زیر پرداخته می شود:

” نقشه قطعات “ حکم نقشه گنج را دارد که اگر مطابق استاندارد تهیه شده باشد و در بخش های تولید و کنترل عینا موارد رعایت شود ، کیفیت قطعات و در نهایت مجموعه بالا بوده و کاهش هزینه ها به مقدار قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت که همان رسیدن به صندوق گنج می باشد و چنانچه طبق استاندارد تهیه نشده باشد هزینه ها سرسام آور بوده و دسترسی به گنج منتفی می شود و اگر رقابتی در کار باشد سبب ورشکستگی می گردد .

نقشه قطعات باید بدون اشکال و بدون نکته ابهام آمیز باشد، بنابراین باید قبل از هر اقدامی مطابق استاندارد مورد نظر، دقیقا بررسی شده و بعد از رفع اشکال اقدام به تولید، کنترل و در نهایت مونتاژ گردد .

در این بخش تعدادی نقشه بعنوان نمونه از نظر تلرانس های هندسی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد که برای طراحان، تولید کننده ها و کنترل کننده ها میتواند مفید واقع شود .

در این فیلم 17 نقشه مختلف و بیش از 80 تلرانس هندسی روی نقشه ها توضیح داده می شود و شما را بصورت کاربردی و عمیق با مفهوم تلرانس هندسی آشنا می کند.پیشنهاد می شود بعد از فراگیری مطالب تئوری این مثالها را به هیچ عنوان از دست ندهید تا با مشکلاتی که در بسیاری از نقشه ها مشاهده می شود آشنا شوید .

نحوه استفاده از جدول ” محدوده تلرانسی “ با مثال های کاربردی و محاسبات دقیق آموزش داده می شود و با مفهوم درجه تلرانسی ظریف، متوسط، خشن و خیلی خشن بصورت کامل آشنا خواهید شد.

قسمت هشتم آموزش: بررسی تلرانس های هندسی در نقشه های کاربردی

در ادامه فیلم قبل به بررسی 25 نقشه دیگر پرداخته می شود و بصورت شگفت انگیزی حدود 100 تلرانس هندسی در این نقشه ها بررسی می شود و شما بصورت کامل با جدول محدوده تلرانسی برای ابعاد طولی طبق استاندارد ISO2768 آشنا خواهید شد.

پیشنهاد میشود این مجموعه نقشه ها را حتما ببینید و از خود یک فرد بسیار خبره در امر تلرانس گذاری و تفسیر تلرانس بسازید البته فراموش نشود که برای یادگیری اصولی و راحت حتما باید مرحله به مرحله عمل کنید و لازم است مطالب قبلی را گذرانده باشید.

 

توجه           توجه

قفل تک کاربره – تک سیستم

 

پس از تهیه محصول، راهنمای فعالسازی و لینک دانلود نرم افزار اسپات پلیر و همچنین لایسنس فعالسازی محصول

در منو “سفارش ها” و همچنین در منو “لایسنس ها” در حساب کاربری برای شما نمایش داده می شود.

جهت فعالسازی لایسنس و همچنین مشاهده آموزش برای بار اول نیاز به “اتصال به اینترنت” می باشد.

در صورت نیاز به “لایسنس دوم(مشمول هزینه مجدد)” با شماره 09120713118 در واتس آپ و تلگرام در ارتباط باشید .

 

کلیه محصولات فروشی به صورت مجازی ارائه شده اند و پس از خرید توسط کاربر، از قسمت “حساب کاربری من” قابل دستیابی هستند.

توجه: ارسال محصولات آموزشی به صورت فیزیکی و یا لینک دانلود امکان پذیر نمی باشد.

 

پشتیبانی فعالسازی و استفاده از محصولات “شش ماه تا یک سال” بعد از تاریخ خرید می باشد و پس از آن، کدافزار مسئولیتی در قبال فعالسازی و یا دسترسی به لینک ها نخواهد داشت (ممکن است این لینک ها تا مدتها باقی بماند ولی تضمین صد در صد وجود ندارد.)

پس بهتر است به محض خرید نسبت به فعالسازی محصولات خریداری شده خود اقدام فرمایید.

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش تلرانس گذاری هندسی جامع | مسعود سلیمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

...

محصول به لیست شما اضافه شد.
"" محصول به لیست شما اضافه شد.نمایش سبد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش تلرانس گذاری هندسی جامع | مسعود سلیمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *