آموزش سالیدورکس مقدماتی | زهرا درگاهی

700,000 تومان

 بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده

آموزش سالیدورکس مقدماتی

مدرس: مهندس زهرا درگاهی

زمان آموزش: 15:15:00 ساعت

بسته پیش رو، بسته آموزش سالیدورکس مباحث مقدماتی با تدریس مهندس زهرا درگاهی می باشد.

آموزش نرم افزار سالیدورکس به همراه پروژه کامل مدلسازی جک هیدرولیکی

نرم‌افزار سالیدورکس محبوبیت، کاربری آسان و گرافیک بالایی دارد و همینطور خروجی های ایده‌آلی را نیز ارائه می‌دهد.

بازار کار نرم‌افزار سالیدورکس هم به صورت دورکاری و فریلنسری است، هم می‌تواند به صورت کار ثابت در محل‌های مربوطه باشد.

اگر به ‌‎دنبال کسب درآمد با سالیدورک هستید از آموزش‌ها و دوره‌هایی که ارائه شده است غافل نشوید؛ چرا که هرچه تسلط شما به طراحی با سالیدورکس بیشتر باشد قطعا موقعیت‌های خوبی را هم بدست خواهید آورد.

در این مجموعه آموزشی شما با دستورات سه محیط Part , Assembly , Drawing در سالیدورکس ۲۰۱۶ آشنا خواهید شد…

 

محیط Part :

در این محیط تمامی دستورات قسمت Sketch ( دستورات ترسیمی ، ویرایشی ، ایجاد منحنی و …) و Feature به طور کامل و جز به جز آموزش داده شده است.

 

در سر برگ Sketch :

 • معرفی کلی محیط سالیدورکس
 • Format (فرمت های ذخیره سازی)
 • Template (قالب ها)
 • Mouse (ژست های حرکتی موس)
 • Keyboard shortcut (میانبرهای کیبورد)

ایجاد خطوط:

 • Line (خط)
 • Centerline (خط کمکی)
 • Midpoint Line (شروع با کلیک اول از مرکز خط)

ایجاد مستطیل ها:

 • Corner Rectangle (مستطیل)
 • Center Rectangle
 • 3 Point Corner Rectangle
 • 3 Point Center Rectangle
 • Parallelogram (متوازی الاضلاع)

ایجاد شکاف یا شیارها:

 • Straight slot (شیار یا شکاف مستقیم)
 • Center point straight slot
 • 3 Point arc slot (شیار یا شکاف به صورت کمانی)
 • Center point Arc Slot

ایجاد دایره:

 • Circle (ایجاد دایره با کلیک از مرکز)
 • Perimeter circle (ایجاد دایره با سه کلیک)

ایجاد کمان ها:

 • Center point Arc
 • Tangent Arc
 • 3 Point Arc
 • Polygon (چندضلعی ها، همچون مثلث ، پنج ضلعی و …)

ایجاد بیضی ها:

 • Ellipse
 • Partial ellipse

ایجاد سهمی ها یا مخروطی ها:

 • Parabola
 • Conic
 • Text (ایجاد متن)
 • Point (نقطه)
 • Spline (ایجاد منحنی های منعطف)
 • Trim entities (قطع کردن قسمت ها متقاطع)
 • Extend entities (امتداد دادن)
 • Convert entities (تبدیل کردن قسمت های انتخاب شده حجم سه بعدی به اسکچ)
 • Intersection curve (ایجاد اسکچ محل های متقاطع به طور مثال برخورد صفحه و حجم)
 • Offset entities (کپی کردن اسکچ در موازات خودش از هر طرف با فاصله مشخص)
 • Mirror entities (منعکس کردن قسمت های دو بعدی)

ایجاد الگوها:

 • Linear sketch pattern (تکرار یک الگو به صورت خطی)
 • Circular sketch pattern (تکرار یک الگو حول مرکز یک دایره)

ویرایش قسمت های دوبعدی:

 • Move entities (جا به جا کردن)
 • Copy entities (کپی کردن)
 • Rotate entities (دوران)
 • Scale entities (مقیاس)
 • Stretch entities (گسترش دادن)
 • Fillet / Chamfer (ایجاد پخ ، از بین بردن لبه های تیز و به اصطلاح عامیانه و کارگاهی ار زدن)

اندازه گذاری ها:

 • Smart dimension (اندازه گذاری هوشمند که کاملترین می باشد.)
 • Horizontal dimension (اندازه گذاری افقی)
 • Vertical dimension (اندازه گذاری عمودی)
 • Ordinate dimension (اندازه گذاری نسبت به یک رفرنس)
 • Horizontal ordinate dimension (اندازه گذاری نسبت به یک رفرنس به صورت افقی)
 • Vertical ordinate dimension (اندازه گذاری نسبت به یک رفرنس به صورت عمودی)
 • Path length dimension (اندازه گذاری طول مسیر)

قیدگذاری و بررسی آن ها:

 • Display / Delete relation (نمایش و حذف قیود)
 • Fully define sketch (تعریف قیود ابعادی ومهندسی)
 • Repair sketch (بازسازی اسکچ)
 • Quick snap (پرش سریع موس به محل های تنظیم شده)
 • Instant 2D (تغییر سریع اندازه ها در محیط دو بعدی)
 • Rapid sketch (دستور سرعتی برای انتخاب چندین سطوح با یک بار وارد شدن به محیط اسکچ)
 • 3D Sketch (اسکچ سه بعدی)

قیدها:

 • (Constraint )
 • قید Lock
 • قید Broken
 • قید External
 • قید Defined in Context
 • تمرین های ترسیمی محیط دو بعدی یا اسکچ

 

و در سر برگ Feature :

دستورات حجم دهی :

 • Extruded Boss / Base (حجم دادن با یک مقطع مشخص)
 • Revolved Boss / Bas (حجم دادن به صورت دورانی)
 • Swept Boss / Base (حجم دادن با مقطع خاصی در مسیر مشخص)
 • Lofted Boss / Base (حجم دادن توسط رساندن مقاطع مختلف به هم)
 • Boundary Boss / Base (حجم دادن در مرزهای مشخص و رساندنشان به هم)

دستورات کاهنده حجم :

 • Extruded Cut
 • Revolved Cut
 • Swept Cut
 • Lofted Cut
 • Boundary Cut
 • Hole Wizard (ایجاد سوراخ با استانداردهای مختلف)
 • Fillet (از بین بردن لبه های تیز)
 • Fillet Expert (دستورات تکمیلی فیلت)
 • Draft Expert (شیب یا زاویه دادن)
 • Chamfer (پخ زدن)
 • Wrap (افزایش ، کاهش و یا برش سطوح حجم های مسطح یا غیر مسطح)
 • Shell (تبدیل حجم های توپر به حجمی با دیواره ی نازک یا پوسته ای)
 • Rib (ایجاد تقویتی یا کمکی ها)
 • Thread (ایجاد رزوه)
 • Cosmetic Threads (رزوه به صورت نمایشی و آرایشی بدون استفاده از دستور Sweep و یا Thread)
 • Split Line (برش سطوح)
 • Instant 3D (تغییر سریع اندازه ها در محیط سه بعدی)
 • Intersect (انجام عملیات افزاینده و کاهنده حجم ها بر روی بادی های متقاطع)

ایجاد محور و صفحه:

 • Reference Geometry
 • Plane (صفحه)
 • Axis (محور)

ایجاد الگوها:

 • Linear Pattern (تکرار یک الگو به صورت خطی)
 • Circular Patter (تکرار یک الگو حول مرکز دایره)
 • Mirror
 • Curve Driven Pattern (تکرار یک الگو در مسیر مشخص)
 • Sketch Driven Pattern (تکرار یک الگو در اسکچ از پیش تعیین شده)
 • Table Driven Pattern (تکرار یک الگو در مختصات خاص)
 • Fill Pattern (تکرار یک الگو در محدوده مشخص)
 • Variable Pattern (تکرار یک الگو با تغییرات بعضی از قسمت ها)
 • ایجاد Configuration (پیکربندی که به طور کامل در پک توضیح داده شده…)
 • Equation (معادله و فرمول نویسی)
 • Freeform (ایجاد فرم های بدون شکل هندسی مشخص)
 • Move /Copy Bodies (جا به جایی و کپی حجم های مختلف)
 • Scale (مقیاس)
 • Deform (تغییر فرم)
 • Combine (جهت ترکیب ، حذف ، استخراج فصل مشترک حجم های مجزا)
 • Split (برش قطعه)
 • Indent (اتصال یک سطح به جسم و یا حذف یک طرف از جسم یا سطح)
 • Flex (جهت پیچش،خم کردن،مخروطی شدن و یا گسترش حجم)
 • Dome (تبدیل سطح به سطح گنبدی شکل)
 • Link Value (لینک و مرتبط کردن اندازه ها)
 • و …

گفته شده است.

 

در محیط Assembly :

 • Insert Component (وارد کردن یک جز از یک مجموعه)
 • Copy with Mates (کپی کردن اجزا به همراه قیدشان)
 • Subassembly (زیرمجموعه ها)
 • Edit Component (ویرایش اجزا)
 • Smart Mate (قیدگذاری هوشمند)
 • Mechanical Mate ((Screw, Cam, Slot, Hinge, Gear, Rack Pinion, Universal Joint
 • قیدهای مکانیکال (قیدهای مربوط به پیچ ، بادامک ، شیار، لولا، چرخ دنده ،…)
 • Advance Mate (Profile Center, Width, Symmetric, Path Mate, Linear Coupler)
 • قیدهای پیشرفته (متقارن سازی ، فاصله گذاری ، …)
 • Standard Mate (Coincident, Parallel, Perpendicular, Tangent, Concentric, Lock)
 • قیدهای استاندارد ( منطبقی، مماسی، موازی، عمود بودن، هم مرکزی ،…)
 • Component Pattern (الگو دادن اجزا)
 • Smart Fasteners (دستور مربوط به مونتاژ هوشمند اتصالات)
 • Component Preview Window (پیش نمایش اجزا)
 • Weld Bead (دستور جوشکاری)
 • Belt / Chain (زنجیر و تسمه)
 • Exploded View (نمایش حالت انفجاری)
 • بررسی و آنالیز اجزا:
 • Interference (تداخل ها)
 • Collision Detection (بررسی تلاقی اجزا)
 • Physical Dynamic (تحلیل دینامیکی اجزا)
 • Collapse Animate (انیمیشن دمونتاژ)
 • Snapshot (گرفتن عکس فوری از مدل)
 • Bill of Material (جدول مواد)
 • و به طور مختصر Motion Study

 

در محیط Drawing :

دستورات مربوط به گرفتن نما:

 • 3 Standard View (گرفتن سه نما)
 • Model View (گرفتن نما از مدل)
 • View Palette
 • Projected View
 • Auxiliary View (نماهای کمکی)
 • Section View (نمای برش خورده)
 • Detail View (گرفتن نما از قسمتی از مدل به صورت جزیی تر و حالت ذره بین)
 • Broken-Out Section (برش شکسته)
 • Break (نما به صورن شکسته برای قطعت طویل)
 • Crop View (برش نما)
 • Alternate Position View (نمایش یک نما با چند کانفیگ و در حالت های مختلف)
 • Smart Dimension (اندازه گذاری هوشمند)
 • Spell Checker (تصحیح متون)
 • Note (یادداشت ها)
 • Balloon (دستور بالن برای شماره گذاری قطعات)
 • Magnetic Line (خط مغناطیسی برای منظم کردن بالن ها)
 • Center Mark (علامت مرکز دایره ، کمان و …)
 • Center Line (خط مرکزاستوانه ها و …)
 • Area Hatch (تنظیم محل های هاشور)
 • (Table (BOM, Hole… (جداول مواد، سوراخ ها،عمومی و …)
 • Hole Callout (دستوری برای اندازه گذاری سوراخ ها)
 • Edit Sheet (ویرایش برگه نقشه)
 • همچنین در این پک تمرینی داریم که نحوه مدلسازی و مونتاژ یک مجموعه را به شما نشان خواهیم داد.

 

پروژه مدلسازی جک هیدرولیکی

سالیدورکس (solidworks)  یکی از نرم افزارهای قدرتمند مهندسی در زمینه طراحی CAD (Computer-Aided design) می باشد. این نرم افزار توسط شرکت Dassault System منتشر شده است.سالیدورکس به دلیل محیط گرافیکی جذاب و کاربری آسان ( User Friendly ) مورد توجه مهندسین و طراحان قرار گرفته است.

در این فایل آموزشی شما طراحی یک جک (سیلندر) هیدرولیکی را در محیط های Part design, Assembly آموزش خواهید دید.

این آموزش شامل شانزده فایل می باشد که پانزده فایل آن مربوط به قطعات سیلندر  و یک فایل شامل مونتاژ مدل ها می باشد.

هر فایل شامل یک ویدیو آموزشی , فایل STEP , فایل SLDPART وعکس ایزومتریک و سه نمای آن می باشد.

 

نمونه آموزش مدلسازی جک هیدرولیک در سالیدورکس

دستورهای( Commands)  استفاده شده در PART :

درSketch :

Line , Center line , Circle , Trim , Rectangle , Smart dimension , Sketch Fillet , 3 points arc , Convert entities , Polygon ,

در Feature :

Extruded Boss/Base , Revolved Boss/Base , Extruded Cut , Revolved Cut , Fillet , Linear Pattern , Reference Geometry (plane) , Chamfer , Cosmetic Threads , Hole Wizard

توجه           توجه

قفل تک کاربره – تک سیستم

 

پس از تهیه محصول، راهنمای فعالسازی و لینک دانلود نرم افزار اسپات پلیر و همچنین لایسنس فعالسازی محصول

در منو “سفارش ها” و همچنین در منو “لایسنس ها” در حساب کاربری برای شما نمایش داده می شود.

جهت فعالسازی لایسنس و همچنین مشاهده آموزش برای بار اول نیاز به “اتصال به اینترنت” می باشد.

در صورت نیاز به “لایسنس دوم(مشمول هزینه مجدد)” با شماره 09120713118 در واتس آپ و تلگرام در ارتباط باشید .

 

کلیه محصولات فروشی به صورت مجازی ارائه شده اند و پس از خرید توسط کاربر، از قسمت “حساب کاربری من” قابل دستیابی هستند.

توجه: ارسال محصولات آموزشی به صورت فیزیکی و یا لینک دانلود امکان پذیر نمی باشد.

 

پشتیبانی فعالسازی و استفاده از محصولات “شش ماه تا یک سال” بعد از تاریخ خرید می باشد و پس از آن، کدافزار مسئولیتی در قبال فعالسازی و یا دسترسی به لینک ها نخواهد داشت (ممکن است این لینک ها تا مدتها باقی بماند ولی تضمین صد در صد وجود ندارد.)

پس بهتر است به محض خرید نسبت به فعالسازی محصولات خریداری شده خود اقدام فرمایید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش سالیدورکس مقدماتی | زهرا درگاهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

...

محصول به لیست شما اضافه شد.
"" محصول به لیست شما اضافه شد.نمایش سبد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش سالیدورکس مقدماتی | زهرا درگاهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *