کتیا چیست؟ CATIA

CATIA مخفف computer aided three-dimensional interactive application  میباشد.
این نرم افزار، یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه(CAD)، مهندسی به کمک رایانه (CAE)، ساخت به کمک رایانه (CAM)، مدیریت چرخه عمر محصول (PLM)  و مدل‌های سه بعدی (3D) است که توسط شرکت فرانسوی داسو سیستمز تولید شده‌است.
این نرم افزار یکی از قوی ترین نرم‌افزارها در زمینه CAD و  CAM میباشد و در زمینه CAE به کمک نرم‌افزار مکمل خود یعنی Abaqus کامل می‌شود.
کتیا معمولا به عنوان یک مجموعه مدیریت سه بعدی چرخه عمر محصول معرفی میشود و محیط های مختلفی از جمله محیط های مدلسازی، مدلسازی سطوح، ماشینکاری، مدل تحلیل المان محدود و طراحی و تحلیل مکانیزم‌ها تشکیل شده است .