ابرنقاط  و مهندسی معکوس در نرم افزار طراحی مهندسی کتیا | مهندس محمد رضا علی پور حقیقی

دسترسي به فايل سه بعدی : Rough Gear Cloud of Points

در ادامه بحث قبل در این قسمت قصد داریم روش اصولی ایجاد مدل سه بعدی قطعه زیر را با هم دنبال کنیم . این قطعه با قطعه قبل که یک بادام بود کاملا متفاوت است و ابعاد آن  می بایست  با دقت زیاد استخراج شود و بکار بردن دستورAutomatic Surface  در ایجاد مدل سه بعدی این قطعه  مجاز نمی باشد .

1gear CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

 توجه : اگر هدف ایجاد انیمشن و یا جانمایی باشد اشکالی ندارد از Automatic Surface   استفاده شود که معمولا چنین نیست . و برای ساخت قطعه چنین سطحی مردود است.

2gear CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

مراحل ایجاد مدل سه بعدی قطعه فوق به شرح زیر است:

  1. مرحله اول  - باز کردن ابرنقاط در کتیا

مطابق آنچه در شماره قبل گفته شد ابرنقاط را فرا می خوانیم ( ابر نقاط این قطعه در سایت کَدافزار به نشانی www.CADafzar.ir  قابل دانلود می باشد) جهت یا آوری برای فراخوانی ابر نقاط از دستور Import  استفاده می کنیم چون فایل STL در محیط­های CATIA قابل Open شدن نمی باشد.

  1. مرحله دوم – تنظیم ابرنقاط نسبت به مختصات اصلی

قبل از شروع ، از تنظیم بودن ابرنقاط نسبت به محورهای مختصات مطمئن می شویم . تاکید می­کنم بدون تنظیم بودن ابر نقاط ( نسبت به صفحات اصلی) ، ایجاد مدل سه بعدی را شروع نمی­کنیم  . اما نکته مهم در تنظیم کردن این قطعه این است که اگر محور قطعه را کاملا در راستای یکی از محورهای اصلی قرار دهیم ( مثلا محور Z) مطمئن باشید که مقطع گرد زیر قطعه و یا هر یک از مقاطع گرد دیگر عمود بر محور z نبوده و خطایی در آن وجود دارد . این خطا ناشی از مراحل ساخت قطعه می باشد و باید این خطا را در مدل سه بعدی دخالت ندهیم و آن را به صفر برسانیم. بنا بر این با توجه به اهمیت محور این قطعه ، محور آن را بعنوان مبنا انتخاب می­کنیم و صفحات را به روشی که در ادامه بیان خواهد شد بوجود می ­آوریم.

این قطعه قبلا نسبت به محورهای مختصات تنظیم شده است . بنابراین اگر شما آن را دانلود نمودید می توانید کار را شروع کنید.اما بنده به شما توصیه  می­کنم حتی اگر به شما اطمینان داده شد که فایلی کاملا تنظیم است باز آن را کنترل کنید. کنترل مراحل کاری اشکالی بوجود نمی­ آورد اما اگر خطایی در مراحل کار وجود داشته باشد جبران آن مشکل است.

(در ادامه این مقاله در مقاله چهارم روش گام به گام تنظیم ابرنقاط نسبت به مختصات آموزش داده شده است)

3gear CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

  1. مرحله سوم

در این مرحله با فعال کردن ابرنقاط سطح استوانه ، ابتدا سطح استوانه­ای این قسمت را ایجاد می کنیم. برای این منظور از دستور Activate     استفاده کرده و مطابق شکل زیر ابرنقاط این قسمت را جدا می کنیم

4gear CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

برای این منظور مطابق شکل زیر بعد از اجرای دستور حالت Flood را انتخاب و بعد از کلیک بر روی مش مورد نظر

5activate CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

مطابق شکل زیر بر روی مش کلیک سمت راست کرده و از روشن بودن گزینه With Angle مطمئن شوید

6activate CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

اگر مایل بودید می توانید با کلیک بر روی گزینه Edit Angle مطابق شکل زیر مقدار زاویه را تغییر دهید. اما وظیفه این زاویه چیست؟

7angle CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

فرض کنید زاویه را 10 درجه انتخاب نموده­ایم با کلیک بر روی مش یکی از صدها مثلث تشکیل دهنده مش انتخاب می­شود و علاوه بر آن تمام مثلث­های مش که زاویه 10 درجه با مثلت انتخاب شده دارند نیز انتخاب خواهند شد و با نگه داشتن دکمه سمت راست موس می­توان موس را بر روی مش حرکت داد و مناطق بیشتری را انتخاب نمود. هر چه زاویه بیشتر باشد مناطق بیشتری انتخاب می شود و برعکس. ( این حالت در نسخه 20 به بعد کتیا قابل اجرا است)

8mesh CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

حال بعد از انتخاب مش ، برای ایجاد سطح وارد محیط QSR می­شویم و در این محیط دستور Basic Surface Recognition  مطابق شکل زیر اجرا می کنیم .

9cylinder CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

بسیار مهم است که بعد از اجرای دستور مطابق شکل زیر گزینه Cylinder را در قسمت Method انتخاب کرده و مهمتر از آن اینکه در قسمت Axis بعد از فعال کردن این گزینه مقادیر زیر Axis که نشان دهنده راستاهای X ، Y و Z است را تغییر داده و آن را مطابق شکل زیر به 0 , 0 ,-1  تغییر دهیم. چون با این عمل محور استوانه را دقیقا در راستای محور Z قرار می دهیم .

همچنین لازم است گزینه Center فعال شود و دو مقدار اولیه آن را که نشان دهنده مختصات X و Y می باشند را صفر کنیم . با این عمل استوانه دقیقا در مختصات صفر و صفر قرار می گیرد. ( دوباره تاکید می شود که این عمل در صورتی درست است که از تنظیم بودن ابر نقاط نسبت به محورهای مختصات مطمئن باشیم ).

10cylinder CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

حال بعد از تایید پنجره بالا در محیط طراحی و درخت طراحی سطح استوانه­ای شکل قابل مشاهد است در ادامه باید قطر استوانه را تصیح کنیم برای این منظور بر روی استوانه دوبار کلیک می کنیم و مطابق شکل زیر شعاع استوانه را به 21 تغییر می­دهیم . باید توجه کرد ابعاد و اندازه های استخراج شده دارای خطای ساخت می­باشد بنابراین نباید خطاهای ساخت را بر روی مدل تاثیر دهیم.

همچنین طول استوانه را زیاد می­کنیم تا در ادامه بتوانیم با سطوح مجاور سطح را برش دهیم.

11cylinder CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

  1. مرحله چهارم :

بعد از این مرحله مش سطح زیر را مطابق شکل زیر فعال کنید .

12cylinder CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

آنگاه با استفاده از دستور  Basic Surface Recognition  مطابق شکل زیر سطح تخت زیر را ایجاد می­کنیم.

در اینجا نکته­ ای بسیار مهم وجود دارد و آن این است که در قسمت Axis حتما مقدار 0,0,1 انتخاب کنیم در اصل با انتخاب این اعداد مطمئن می­شویم که سطح ایجاد شده دقیقا عمود بر محور Z  است. همچنین در قسمت Center مقدار گزینه سوم را که نشان دهنده مختصات Z سطح است را 0 می­کنیم تا سطح دقیقا بر روی صفحه XY ایجاد گردد . توجه کنید که در این قطعه سطح زیر را بر روی صفحه XY قرار داده بودیم بنابراین باید از خطاهای جزئی آن چشم پوشی کنیم . در صورت نیاز طول و عرض سطح را با پیکان­ های چهار طرف سطح افزایش می­دهیم . طول و عرض این سطح باید هم قطر استوانه و یا بزرگتر از آن باشد.

13cylinder CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

  1. مرحله پنجم

در ادامه بعد از فعال کردن کل ابر­نقاط با استفاده از دستور Planer Section  ( این دستور درهر دو محیط ابرنقاط  وجود دارد ) مطابق شکل زیر یک برش ایجاد می کنیم . برای این منظور بعد از اجرای دستور ابتدا مش را انتخاب و سپس مطابق تصویر زیر Reference را در حالت Flip to plane selection انتخاب و آنگاه صفحه YZ و یا  ZX را انتخاب می کنیم و بعد از Apply  برش مورد نظر را مشاهده می کنیم .

14gear CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

در اینجا ذکر یک نکته مهم است :

  • با فعال کردن آیکن  Flip to Curve Creation پنجره­ ی جدیدی گشوده می گردد که می توان برش را تبدیل به منحنی کرد اما ما از این ایکن استفاده نمی کنیم و مقطع برش را با روش دستی که در بسیاری از مواقع بسیار دقیق­تر است ایجاد می کنیم . برای این منظور مراحل بعدی را دنبال می کنیم.

در این مرحله  با مراجعه به یکی از محیط های نرم افزار که امکان ایجاد sketch در آن وجود دارد ( مثلا Part Design) یک Sketch در صفحه برش ایجاد می کنیم  و در اینجا ذکر چند نکته مهم است :

15gear CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

  • می توانستیم دو سطح قبل را هم در این مرحله ایجاد کنیم ( مطابق شکل بالا) ولی برای آشنایی با دستورات قبل و اهمت آنها دو سطح قبل را با این روش ایجا نکردیم حال می توان در ادامه یکی از دو حالت قبل را برگزید.
  • چون قرار است این مقطع حول محور  Zدوران پیدا کند ترسیم یک طرف آن کافی است ولی برای اطمینان از صحت مقطع می­توان آن را به طرف دیگر Mirror کرد و کنترلی با مقطع مقابل انجام می­دهیم.
  • نکته بسیار مهم در اینجا ترسیم دقیق موقعیت مقطع و ابعاد آن است در اینجا با Zoom کردن خطوط ترسیمی را بر روی مقطع منطبق می کنیم و علاوه بر آن با سرراست کردن  ابعاد و اندازه­ از خطای قطعه چشم پوشی می­کنیم.
  • نکته دیگر اینکه می­توان گوشه­هایی که دارای لبه گرد و یا پخ می­باشند را در مقطع ایجاد نکرد و لبه­های گرد و پخ­ها را در محیط سه بعدی ایجاد کرد.

بعد از دوران مقطع مذکور چه در محیط GSD و چه در محیط  Part Design حجم زیر ایجاد می گردد.

16gear CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

این قطعه آماده ایجاد چرخ دنده می­باشد ان شاالله در شماره­ های بعد روش ایجاد چرخ دنده آموزش داده خواهد شد.

17gear CADafzar | شرکت مهندسی کیان کدافزار ابرنقاط و مهندسی معکوس در کتیا | پارت 2

ابرنقاط چرخ دنده

ادامه دارد...

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *